Preventivní prohlídka vozidla našich již stávajících klientu

Při preventivní servisní prohlídce, při které nebyla zjištěna žádná závada mechanických součástí na vozidle, je tato servisní prohlídka účtována částkou 300,-Kč. Pokud bude nalezena jakákoli mechanická závada na vozidle během prohlídky, klient neplatí za samotnou prohlídku vozidla žádné finanční prostředky za podmínky odstranění závady v našem servisu dle ceníkových sazeb . Prohlídka diagnostickým zařízením je vždy účtována částkou 500,-Kč 

Diagnostika závady u klienta

Příjezd servisního technika ke klientovi a diagnostika závady na místě poruchy nebo v místě bydliště klienta je po předchozí telefonické domluvě. Cena kilometrovného je 8,-Kč/Km + 500,-Kč započatá hodina jízdy a práce + 500,-Kč diagnostika. Započítává se i zpáteční cesta

Služba při koupi vozidla

Při koupi vozidla Mercedes Benz je nejdůležitější diagnostika závad na vozidle a určení jeho ceny a ceny následné opravy zjištěných závad. Nikdo neprodává vozidlo, proto že je v pořádku, ale proto, že nechce dále investovat běžnou nebo zanedbanou údržbu a případnou závadu na vozidle. Zjištěné závady mohou být závažné a jejich oprava velmi nákladná. Další nezanedbatelný podíl na ceně má zanedbaná údržba vozidla. Nedodržený servisní interval výměny náplní v motorech, a hlavně v automatických převodovkách. To vše může z koupi vozidla udělat noční můru kupujícího. Zdánlivě ušetřené peníze na diagnostice při koupi vozidla mohou několika násobně překročit dostupný rozpočet klienta. Po předchozí domluvě se servisním diagnostikem je provedena kontrola vozidla u prodejce, nebo je možné navštívit náš servis s vozidlem, které chcete zakoupit.

Cena diagnostiky kupovaného vozu u prodávajícího nebo v autobazaru:

  • Do vzdálenosti 100,-Km od sídla firmy – 8,-Kč/Km + 500,-Kč započatá hodina jízdy a práce + 500,-Kč diagnostika. Započítává se i zpáteční cesta.
  • Nad vzdálenosti 100,-Km od sídla firmy – 8,-Kč/Km + 800,-Kč započatá hodina jízdy a práce + 500,-Kč diagnostika. Započítává se i zpáteční cesta.

Cena diagnostiky kupovaného vozu na servisu:

  • Započatá práce 500,-Kč/hod
  • Použití zvedáku pro kontrolu podvozku + 500,-Kč
  • Tovární diagnostika 500,-Kč

V případě následného servisu zakoupeného vozidla a odstranění zjištěných závad je z následné ceny servisu odečtena částka za použitý zvedák ve výši 500,-Kč a 1 hodina práce započítaná při kontrole při koupi vozidla ve výši 500,-Kč. Celkem tedy bude odpočet 1 000,-Kč při následném servisu.

Výhodou kontroly vozidla na našem servisu je i důkladné prověření podvozku vozidla, brzdové soustavy a kontrola správného zavěšení náprav a všech mechanických částí podvozku. Kontrola silentbloků zavěšení motoru, převodovky, ramen a stabilizátorů.

Pick up servis

Pick-up servis: rádi si po předchozí domluvě přijedeme pro vaše vozidlo a zase ho po opravě nebo údržbě vrátíme na domluvené místo. Podmínkou Pick-up servisu je mít vozidlo havarijně pojištěné. Pokud vozidlo havarijně pojištěné není jdou vzniklé škody ať je viníkem kdokoli na vrub majitele vozidla. Cena Pick-up servisu je stanovena 8,-Kč/Km a 700,-Kč za započatou hodinu služby. (vždy musí jet dva řidiči) Čas převzetí a předání vozidla je předem domluven. O případné změně je klient vždy s předstihem informován. O vozidle před jeho převzetím je vždy provedena fotodokumentace a pořízené snímky jsou zaslány klientovy elektronickou formou. Tyto snímky dokladují stav vozidla při převzetí. Stejný postup je proveden i při předání vozidla po opravě klientovy.